Dansk English

Thermo Prima PRO & Prima BT MS til Biofuel

Et Prima PRO massepektrometer er ikke kun et måleinstrument.
Når det indsættes til at måle på biofuel, så kommer det hurtigt til at blive en nøglekomponent i arbejdet med at udvikle nye stammer til en forbedret omdannelse af biologisk materiale til brændstoffer.

Den unikke evne hos Prima PRO er, at alle tilsluttede gas-strømme analyseres hurtigt, hvor alle komponenter måles nøjagtigt fra ppm-niveau til 100%.
Til biofuel og bioraffinaderi kan dette MS måle både det ønskede biobrændstof, samt biprodukter.
Et eksempel her på bio-butanol fermentering, hvor Prima PRO måler:
Isobutanol, Sec-Butanol, n-Butanol, Tert-Butanol, Isobutyraldehyd samt ethanol, CO2...
Alle komponenter måles nøjagtigt og dermed kan massebalancen lukkes.

Desuden kan Prima PRO scanne efter nye ukendte komponenter, som derefter let kan trendes og endda måles nøjagtigt efter en kalibrering.

Stabiliteten af dette system er ekstrem, hvor en månedlig auto-kalibrering er tilstrækkelig til at opnå den høje nøjagtighed.
Sammenlignet med et Quadrupole MS, som Thermo ProLab, og FTIR systemer og akustiske systemer, overgår Prima PRO let enhver specifikation - nogle specifikationer er endda 100 gange bedre.

Den unikke peak med flad top fra "Scanning Magnetic Sector" systemet er af afgørende betydning for måleevnen, og hjælper Prima PRO til at blive det bedste MS til at adskille komplekse gas-blandinger med mange komponenter.
Et simpelt eksempel er N2, CO og Ethylen som alle har masse 28 g/mol.
Prima PRO giver en præcis individuel måling af hver af disse komponenter ved brug af isotopisk måling + den lange erfaring indenfor proces MS.

Ved biofuel vil Prima PRO MS kunne måle alle processer fra forbehandling til fermentering, hvilket kan ske i både udvikling, pilot plant og under produktiom.
Fra hver gas-strøm opnås nøjagtig måling af nøgle-komponenter, som:
Ethanol, Hydrogen, CO2, Furfural, O2, H2S, Methanol, Propanol, Butanol, Isobutanol, Pentanol, Isoprene, Farnesane og mange flere.


Andre applikationer:
Thermo Prima PRO & Prima BT MS til Offgas
Thermo Prima PRO & Prima BT MS til Katalytisk forskning

Tilbage til Thermo Prima PRO

Thermo Primo PRO MS til Biofuel
Download
Template by webpassion.dk