Dansk English

Thermo Prima PRO & Prima BT MS til Fermenter Offgas

Prima PRO er specielt egnet til at måle på fermenter offgas, hvor næsten alle komponenter måles hurtigt og præcist.
Dette er et godt værkstøj til at lukke massebalancen, idet der ikke efterlades nogle ukendte komponenter.

Den unikke peak med flad top fra "Scanning Magnetic Sector" systemet er af afgørende betydning for måleevnen, og hjælper Prima PRO til at blive det bedste MS til at adskille komplekse gas-blandinger med mange komponenter.
Et simpelt eksempel er N2, CO og Ethylen som alle har masse 28 g/mol.
Prima PRO giver en præcis individuel måling af hver af disse komponenter ved brug af isotopisk måling + den lange erfaring indenfor proces MS.

Derudover har Prima PRO meget lave detektionsgrænser, hvilket muliggør målinger fra ppm-niveau meget lineart op til 100%.
Stabiliteten af dette system er ekstrem, hvor en månedlig auto-kalibrering er tilstrækkelig til at opnår den høje nøjagtighed.
Sammenlignet med et Quadrupole MS, som Thermo ProLab, og FTIR systemer og akustiske systemer, overgår Prima PRO let enhver specifikation - nogle specifikationer er endda 100 gange bedre.

Hvis der stilles nye krav eller der laves nye fermenteringer, så kan målingen af nye komponenter let implementeres.

Ved at anvende denne teknologi kan R&D forskeren stole på de præcise data, uden besvær eller hyppigt vedligehold.
Pålideligheden er især vigtigt, når man anvender Prima PRO til processtyring, ligesom evnen til at måle mange gas-strømme uafhængigt af hinanden.

Ofte forbindes Prima PRO til 30 eller op til 60 fermentere, som den eneste gas-analyzer i hele bygningen med for eksempel R&D og Pilot plant.

Andre applikationer:
Thermo Prima PRO & Prima BT MS til Biofuel
Thermo Prima PRO & Prima BT MS til katalytisk forskning

Tilbage til Thermo Prima Pro

Thermo Primo Pro MS til Offgas
Download
Template by webpassion.dk